Set-Cookie: JSESSIONID=D91B0627B8ED03A0A538972F7BE00FBD;path=/;HttpOnly Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Content-Language: zh-CN Content-Length: 57600 Vary: Accept-Encoding Date: Sat, 30 May 2020 14:34:20 GMT Connection: close 上汽通用雪佛兰-爱唯欧

上汽通用雪佛兰-爱唯欧

排 量: 1.4L, 1.6L

变 速 箱: 手动, 手自一体

车 身 类 型: 5门5座两厢车, 4门5座三厢车

  • 用 户 满 意 度:
    70.43分
  • 投 诉 量: 197
  • 完 成 率:
  • Q T 分: 52.64

问题总结

质量问题:
发动机 72个 车身及电气 57个
销售问题:
车辆信息欺诈 22个 费用问题 15个
售后问题:
态度不好 20个 技术不过关 11个