Set-Cookie: JSESSIONID=5B5C4FD1CE3C5AD9C728292CD7B122F6;path=/;HttpOnly Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Content-Language: zh-CN Content-Length: 79707 Vary: Accept-Encoding Date: Sat, 30 May 2020 14:24:29 GMT Connection: close 吉利汽车-自由舰

吉利汽车-自由舰

排 量: 1.0L, 1.3L, 1.5L, 1.6L

变 速 箱: 手动, 自动

车 身 类 型: 4门5座三厢车

  • 用 户 满 意 度:
    66.38分
  • 投 诉 量: 206
  • 完 成 率:
  • Q T 分: 80.34

问题总结

质量问题:
车身及电气 76个 变速箱 51个
销售问题:
车辆信息欺诈 18个 费用问题 16个
售后问题:
态度不好 21个 技术不过关 19个