Set-Cookie: JSESSIONID=B0B6755C2B57E666170EDF0387608E1E;path=/;HttpOnly Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Content-Language: zh-CN Content-Length: 59514 Vary: Accept-Encoding Date: Tue, 26 May 2020 03:19:29 GMT Connection: close 99XXXX开心通用五菱-五菱之光

99XXXX开心通用五菱-五菱之光

排 量: 1.0L, 1.1L, 1.2L

变 速 箱: 手动

车 身 类 型: 客车

  • 用 户 满 意 度:
    63.71分
  • 投 诉 量: 443
  • 完 成 率:
  • Q T 分: 73.18

问题总结

质量问题:
发动机 131个 车身及电气 98个
销售问题:
车辆信息欺诈 88个 费用问题 49个
售后问题:
态度不好 97个 技术不过关 65个

车型故障统计